Your computer needs to be cleaned là gì

     
" class="title-header">Your windows need __________. Would you lượt thích me to vì chưng them for you? A. Khổng lồ be cleaned B. Khổng lồ clean C. Cleaning D.


Bạn đang xem: Your computer needs to be cleaned là gì

*

Trần Anh


Your windows need __________. Would you like me to vì them for you?A. Khổng lồ be cleanedB. To lớn cleanC. CleaningD. A & C


Xem thêm: Ăn Hạt Đu Đủ Và Mật Ong Có Tác Dụng Gì ? Biết Cách Dùng Sẽ Vô Cùng Hữu Ích

*Xem thêm: Cách Cài Số Điện Thoại Ưu Tiên Trên Iphone, Ipad Hoặc Ipod Touch

Đáp án DCấu trúc: need Ving = need to lớn be P2 (cần phải làm gì – câu bị động dùng cho đồ vật)Dịch nghĩa: Cửa sở của bạn phải lau chùi đi.Bạn có muốn tôi làm đến bạn ko ?